Menu

Συναισθ?ματα, by Athos Othonos

Different

Για το σκεπτ?μενο κοιν? αλλ? και για ψυχολ?γους, γιατρο?ς, κοινωνιολ?γους και λοιπο?ς επιστ?μονες. Εξηγε?ται η διαφορ? των Νοητικ?ν Συναισθημ?των απ? τα Αισθ?ματα, τα Συνειδησιακ? Συναισθ?ματα και τα Πνευματικ? Συναισθ?ματα. Αναλ?εται το γιατ? τα συν?θη συναισθ?ματα δηλαδ? τα Νοητικ? Συναισθ?ματα προκαλο?ν πλ?νη, σωματικ? ασθ?νεια και δυστυχ?α. Δι?κριση της Νοητικ?ς Αγ?πης απ? την Πνευματικ? Αγ?πη. Διεξοδικ? αν?λυση των Νοητικ?…