Menu

Ομοιοπαθητικ? Ιατρικ? &k, by Athos Othonos

Different

Τι ε?ναι τα Μι?σματα και πως προ?λθαν; Πως οδηγ?θηκε ο Χ?νεμαν στην ανακ?λυψη τους και ποια η επιστημονικ? τους β?ση; Συσχ?τιση των Μιασμ?των με τη Θεωρ?α Γιν-Γιανγκ και τη Θεωρ?α των Κρ?σεων του Ιπποκρ?τη. Μι?σματα και η σχ?ση τους με τις Χρ?νιες Προδιαθ?σεις. Σχ?ση Μιασμ?των και Ανθρ?πινων Ιδιοσυγκρασι?ν. Σκ?ψη, Συναισθ?ματα και Συμπεριφορ? του Ψωρικο?, Συκωτικο? και Συφιλιτικο? ατ?μου. Σελ?δες 92